سرطان پانکراس

سرطان پانکراس

سرطان پانکراس چیست؟
طول عمر بیماران سرطان پانکراس چقدر است؟
سرطان پانکراس بدخیم درمان دارد؟
آیا سرطان پانکراس قابل درمان است؟
آیا درمان سرطان پانکراس خوش خیم با سرطان پانکراس بدخیم یکی است؟
آیا در سرطان پانکراس پیشرفته ، شیمی درمانی مناسب ترین درمان است؟

این بیماری بدخیمی منشاگرفته از بافت درون ریز یا برون ریز پانکراس است.

علل سرطان پانکراس

علت ناشناخته است، 5 تا 10 درصد موارد، جزیی خانوادگی دارند و سندرم های ارثی جهش یافته،خال ملانومی متعدد آتیپیکال خانوادگی، پوتز جگر، پانکراتیت ارثی، سندرم، سندرم گاردنر، سندرم فون – هیپل- لیندو را شامل می شود. ضایعات پیش سرطانی عبارتند از: نئوپلازی های داخل مجرا، نئوپلازی های موسینوس داخل مجرایی پانکراس و نئوپلازی های سیستیک موسینی.

اپیومیولوژی

میزان بروز آن در حال افزایش 8تا 12 مورد در هر 100 هزار نفر و هشتمین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان است. در مردان دو برابر بیش از زنان است و سن حداکثر شیوع 60 تا 80 سال است.

شرح حال

تشخیص سرطان بالینی سرطان پانکراس اغلب دشوار است، زیرا علائم ابتدایی اغلب نسبتا غیر اختصاصی است. این علائم عبارتند از: بی اشتهایی، احساس کسالت، تهوع، درد اپی گاستر، علائم دیررس تر کاهش وزن، درد اپی گاستر.

سرطان-پانکراس

معاینه

علائم کاهش وزن، حساسیت یا توده در اپی گاستر.

زردی و کیسه صفرای قابل لمس(قانون کوروازیه) در بیماران با انتشار متاستازی ممکن است هپاتومگالی وجود داشته باشد. علامت تروسو عبارت است از: ترومبوفلبیت سطحی همراه با سرطان پانکراس.

پاتولوژی و پاتوژنز

حدود 75% موارد در سرو گردن پانکراس ( جایی که ممکن است به صورت تومور اطراف آمپول واتر تظاهر کند) ایجاد می شوند. 15 تا 20 درصد در تنه و 5 تا 10 درصد در دم پانکراس بروز می کنند. انتشار موضعی به کبد است.80 درصد موارد آدنوکارسینوم اپی تلیوم مجرا است. دیگر انواع عبارتنداز: آدنواسکواموس و سیست آدنوکارسینوم موسینی. تومورهای اندوکرین عبارتند از: انسولینوم، گلوکاگونوم و گاسترینوم.(اولی اختصاصی تر است اما هیچ کدام تشخیص قطعی را نمی دهند) . از زردی انسدادی ایجاد کند. بیلی روبین و آلکالین فسفاتاز افزایش می یابد و انعقاد خون ممکن است اختلالاتی را نشان دهد.

تصویربرداری: سونوگرافی آندوسکوپی و سی تی اسکن و لاپاراسکوپی و هم چنین خود سونوگرافی در مرحله بندی بیماری سودمندند. گاهی ممکن است از بیوپسی و سیتولوژی صفرا با یا بدون استنت گذاری را امکان پذیر سازد.

دیگر روش ها: مرحله بندی با لاپاراسکوپی یا سونوگرافی هنگام جراحی

شایان ذکر است که بگوییم درمان به صورت غیر جراحی نیز وجود دارد که این روش همان درمان با شیمی درمانی می باشد. یکی دیگر از روش های درمان  و تشخیص سرطان، استفاده از دارو می باشد.

سایر خدمات مرکز رادیوتراپی بازرگانان

سرطان روده

سرطان پستان

سرطان پروستات

سرطان معده

با تشکر مدیر سایت مرکز رادیوتراپی بازرگانان

پاسخ

یک + هشت =