آرشیو روزانه: اکتبر 10, 2018

درمان سرطان مثانه

درمان سرطان مثانه

آیا سرطان مثانه قابل درمان است؟

آیا سرطان مثانه باشیمی درمانی عوارض جانبی حادی را به همراه می آورد؟

آیا سرطان مثانه خطرناک است؟

آیا سرطان مثانه کشنده است؟

طول عمر بیماران سرطان مثانه چقدر می باشد؟

سرطان مثانه معمولا از نوع کارسینوم سلول ترانزیشنال می باشد. این سرطان شایع چهارمین سرطان شایع بعد از سرطان پستان و سرطان معده و سرطان خون  در میان مردان است ولی در زنان شیوع کمتری دارد. انسیدانس این سرطان با سن افزایش می یابد. در بیش از 40 درصد بیماران، تومور عود می کند.

شایع ترین فاکتور خطر سرطان مثانه سیگار است و سیگار علت بیش از 50 درصد موارد جدید را تشکیل می دهد. بیش از 90 درصد موارد سرطان مثانه TCC می باشد.

علائم سرطان مثانه

علائم سرطان مثانه عبارتند ازهماچوری و در مراحل بعدی، انسداد ادراری که باعث درد می شود. اغلب بیماران با هماچوری (گراس یا میکروسکوپی) بدون توجیه مراجعه می کنند.

سرطان مثانه براساس بالین حدس زده می شود. تشخیص با IVU (اوروگرافی وریدی) و سیستوسکوپی با بیوپسی داده می شود.

سرطان سطحی مثانه به ندرت باعث مرگ می شود ولی اگر تهاجم عمقی به عضله ی مثانه وجود داشته باشد میزان بقای 5 ساله حدود 50 درصد است که البته شیمی درمانی کمکی این نتایج را بهبود می بخشد.

درمان-سرطان-مثانه

درمان سرطان مثانه

سرطان سطحی اولیه شامل تهاجم سطحی ساختمان عضلانی مثانه را می توان کاملا با TUR (رزکسیون از راه مجرای ادرار) یا فولگوراسیون خارج کرد.

قطره طره چکاندن ب ث ژ بعد از TUR  سرطان درجا عموما موثر است. واکسن داخل مثانه ای BCG  ویال 81 میلی گرم به علاوه 3 میلی لیتر رقیق کننده8 دارد که با افزودن به 50 میلی لیتر نرمال سالین با استفاده از کاتتر مثانه براساس جاذبه انفوزیون می شود. برای القای درمان هر هفته یک ویال برای 6 هفته و سپس هر 3،6،12،18،24 ماه درمان اضافه انجام می گیرد.

تومورهایی که عمیقا در دیواره ای مثانه نفوذ کرده اند معمولا نیازمند سیستکتومی رادیکال (خارج کردن مثانه و ساختمان های مجاور) همراه با انحراف مسیر ادرار هستند.

اگر جراحی ممنوع باشد یا بیمار نپذیرد، رادیاسیون با یا بدون شیمی درمانی میزان بقای 5 ساله را به 20 تا 40 درصد می رساند.

بیمار باید هر 3 تا 6 ماه جهت پیشرفت یا عود مونیتور گردد.

متاستاز نیازمند شیمی درمانی است (فرمول ITP  یعنی ایفوسفامید، تاکسول و پلاتینول)

گاهی ممکن است که در نسخه ای برای درمان سرطان مثانه از برخی داروها استفاده شود، از جمله:

ایفوسفامید: که ممکن است هر گرم دارو را با 2 میلی لیتر آب استریل تزریقی رقیق شده تا غلظت 50 میلی گرم در میلی لیتر ایجاد کنند  به صورت خوراکی یا وریدی استفاده شود.

پاکلیتاکسل: این دارو را ممکن است در روز به صورت 200 میلی گرم در ورید تزریق نمایند بهتر است برای این پروسه از دستکش استریل شده به منظور رقیق سازی استفاده شود.

سیس پلاتین: از این دارو 70 میلی گرم در ورید تزریق می کنند. از این دارو هر 21 روز باید تکرار شود تا نتایج موثری را به همراه داشته باشد.

سایر خدمات مرکز رادیوتراپی بازرگانان

سرطان روده

سرطان پستان

سرطان پروستات

سرطان معده

با تشکر مدیر سایت مرکز رادیوتراپی بازرگانان